Beseda SENSUS v slovenskem prevodu pomeni čutenje in razum, kjer učinkovita in uravnotežena uporaba obeh promovira uspešno delovanje človeka.

//www.institut-sensus.si/wp-content/uploads/2018/11/Osebni_razvoj1.jpg

Poslanstvo Inštituta za psihoterapijo in izobraževanje SENSUS je prosperiranje duševnega zdravja in splošnega notranjega duševnega počutja otrok, mladostnikov, odraslih, parov in družin v vseh življenjskih okoljih.

Vodja inštituta Staš Žnidar je dokončal magistrski študij zakonskih in družinskih študij ter program izpopolnjevanja iz zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani ter je član Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Opravil je enoletno stažiranje na Študijsko-raziskovalnem centru za družino v Ljubljani, kjer je izvajal terapije s posamezniki, pari in družinami. V tem času je izvajal preventivne delavnice za mladostnike in sodeloval pri šoli za starše (Šola rahločutnega starševstva). Svoje nadaljnje delo je usmeril v psihosocialno svetovanje ranljivim skupinam mladostnikov ter snovanje in izvajanje delavnic in izobraževanj za podjetja.

Psihoterapevtsko delo na inštitutu poteka po modelu relacijske zakonske in družinske terapije, ki jo je razvil dddr. Christian Gostečnik. Relacijska družinska terapija je v jedru psihobiološki model, ki posameznika razume kot del sistema oziroma družine, ki sooblikuje njegovo odraslo duševno strukturo.

Pomemben del storitev inštituta so ob terapevtskem delu tudi psihoedukativna izobraževanja, ki jih izvajamo v gospodarstvu in šolstvu.

Področja delovanja

Individualna psihoterapija

Odrasli in mladostniki, ki se spoprijemajo z osebnimi stiskami, zlorabo substanc, odvisnostjo pri sebi ali bližnjem. Ti negativni dejavniki lahko povzročijo čezmerno količino stresa in tesnobe ter občutek, da sami ne zmorejo več.

Partnerska psihoterapija

V intimnem odnosu lahko vznikne preveč nerazrešljivih prepirov, verbalnega nasilja ali nasilja drugih oblik, prav tako pa tudi zlorab in travmatičnih dogodkov. Partnerja si lahko želita spremembe, vendar ne vesta, kako.

Družinska psihoterapija

Starši lahko imajo zaradi ohlajenega odnosa težave pri vzgoji ter pomanjkanje učinkovite in sočutne komunikacije. Družina ni več mesto topline, temveč prostor, kjer je veliko nesoglasja in prepirov.

Delo z ljudmi

Izobraževanja so namenjena strokovnim delavcem v šolstvu ter otrokom in mladostnikom izobraževalnih ustanov. Atraktivne teme o odraščanju poslušalcem predstavimo na podlagi psihološko-nevrološkega znanja.

Osebni razvoj

Delavnice in treningi za gradnjo in izpopolnjevanje osebnostnih kompetenc posameznika. Nenehni človeški razvoj je temelj našega življenja, zato je smiselno, da aktivno sledimo svojim ciljem in tako uresničujemo svoj potencial.

Izobraževanja za podjetja

Delo v podjetjih usmerjamo v razvoj zdravih medosebnih odnosov, krepitev efektivne komunikacije in ohranjanje dinamičnosti zaposlenih, kar je recept za uspeh in produktivnost družbe.