Individualna psihoterapija

Odrasli in mladostniki, ki se spoprijemajo z osebnimi stiskami, zlorabo substanc, odvisnostjo pri sebi ali bližnjem. Ti negativni dejavniki lahko povzročijo čezmerno količino stresa in tesnobe ter občutek, da sami ne zmorejo več.

Partnerska psihoterapija

V intimnem odnosu lahko vznikne preveč nerazrešljivih prepirov, verbalnega nasilja ali nasilja drugih oblik, prav tako pa tudi zlorab in travmatičnih dogodkov. Partnerja si lahko želita spremembe, vendar ne vesta, kako.

Družinska psihoterapija

Starši lahko imajo zaradi ohlajenega odnosa težave pri vzgoji ter pomanjkanje učinkovite in sočutne komunikacije. Družina ni več mesto topline, temveč prostor, kjer je veliko nesoglasja in prepirov.

Delo z ljudmi

Izobraževanja so namenjena strokovnim delavcem v šolstvu ter otrokom in mladostnikom izobraževalnih ustanov. Atraktivne teme o odraščanju poslušalcem predstavimo na podlagi psihološko-nevrološkega znanja.

Osebni razvoj

Delavnice in treningi za gradnjo in izpopolnjevanje osebnostnih kompetenc posameznika. Nenehni človeški razvoj je temelj našega življenja, zato je smiselno, da aktivno sledimo svojim ciljem in tako uresničujemo svoj potencial.

Izobraževanja za podjetja

Delo v podjetjih usmerjamo v razvoj zdravih medosebnih odnosov, krepitev efektivne komunikacije in ohranjanje dinamičnosti zaposlenih, kar je recept za uspeh in produktivnost družbe.